Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerAğır Preeklampsideki Proteinüri Maternal ve Perinatal Sonuçları Etkiler mi? []
. 2011; 3(3): 111-117

Ağır Preeklampsideki Proteinüri Maternal ve Perinatal Sonuçları Etkiler mi?

Alpaslan Akyol1, Demet Çakmak2, Ali İsmet Tekirdağ1
1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sinop Durağan Devlet Hastanesi

AMAÇ: Ağır preeklampsi olgularındaki proteinürinin maternal ve perinatal sonuçlara etkisini değerlendirmek.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde ağır preeklampsi tanısı ile yatan hastalar 24 saatlik idrardaki protein miktarına göre Grup 1 (proteinüri<2gr) ve Grup 2 (proteinüri>=2 gr) olarak iki gruba ayrıldı. Her bir gruptaki olgular maternal ve perinatal sonuçlar açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma kriterlerine uyan toplam 690 olgu çalışmaya alındı. Grup 1 olguların %42.8’ini (296), grup 2 ise %57.2’sini (394) oluşturmaktaydı. Olgu grupları arasında maternal ve perinatal sonuçlar yönünden anlamlı fark saptanmadı. Yalnızca proteinüri >= 2gr olan olgu grubunda doğumda gebelik haftası anlamlı olarak daha küçüktü (p= 0.0005) ve toplam maternal morbidite anlamlı olarak daha fazla idi (p= 0.009).
SONUÇ: Ağır preeklampsi olgularında proteinüri derecesinin maternal ve perinatal sonuçlara etkisi yoktur. Tek başına proteinüri miktarı bir doğum endikasyonu olarak düşünülmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Ağır Preeklampsi, Proteinüri, Maternal-Perinatal sonuçlar


Does Proteinuria In Severe Pre-eclampsia Affect Maternal and Perinatal Outcomes?

Alpaslan Akyol1, Demet Çakmak2, Ali İsmet Tekirdağ1
1Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, İstanbul
2Duragan State Hospital, Sinop, Turkey

OBJECTIVE: To examine the effects of proteinuria on perinatal and maternal outcomes in severe preeclampsia cases.
METHODS: We examined perinatal and maternal outcomes of the severe preeclamptic womens in our clinic by dividing them two group according to the amount of proteinuria per 24 hours (group1<2g, group2 >=2g).
RESULTS: Six hundred and ninety paitents met the inclusion criteria. Group 1 constituted 42.8% (296) and group 2 is 57.2% (394) of all cases. There weren’t any significant differences between two groups regarding perinatal and maternal outcomes. However, mean gestational age at delivery was lower in the group with proteinuria >=2g (p= 0.0005) and total maternal morbidity rates was significantly higher in the group 2 (p=0.009).
CONCLUSION: Significant proteinuria doesn't have adverse effects on perinatal and maternal outcomes in severe preeclamptic patients. Proteinuria must not be considered as an indication for delivery.

Keywords: Severe Preeclampsia, Proteinuria, Maternal-Perinatal outcomes


Alpaslan Akyol, Demet Çakmak, Ali İsmet Tekirdağ. Does Proteinuria In Severe Pre-eclampsia Affect Maternal and Perinatal Outcomes?. . 2011; 3(3): 111-117

Sorumlu Yazar: Alpaslan Akyol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale