Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerTOT Operasyonları Sonrası Vaginal Mesh Erozyonları []
. 2011; 3(3): 118-121

TOT Operasyonları Sonrası Vaginal Mesh Erozyonları

Cüneyt Eftal Taner, İlkan Kayar, Yasemin Göklü, Gülin Okay
İzmir Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

AMAÇ: TOT operasyonlarından sonra ortaya çıkan mesh erozyonlarının gözden geçirilerek tartışılması.
YÖNTEMLER: 130 TOT olgusunun yaş ortalaması 50.5 ± 9.5 (29-72) idi. Postoperatif takip süreleri ortalama 15.5 ± 7.9 (1-30) ay idi. Tüm olgularda makroporlu polypropylene meshler kullanıldı. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyonlardan sadece mesh erozyonları incelendi.
BULGULAR: 130 TOT operasyonu sonrası 6 olguda (%4.6) mesh erozyonu izlendi. Tüm olgularda vaginal erozyonlar postoperatif ilk 6 ay içinde ortaya çıktı. 4 olguda akıntı ve ağrı,3 olguda disparauni yakınması mevcuttu. Enfeksiyon izlenmeyen olgularda lokal erode mesh eksizyonu, mukoza debridmanı ve resutur uygulandı.
SONUÇ: Mesh erozyonları TOT operasyonları sonrasında görülen ve enfeksyoz komplikasyonlar nedeniyle derhal tedavi edilmesi gereken komplikasyonlardır.

Anahtar Kelimeler: TOT komplikasyonları, vaginal mesh erozyonları.


Vaginal Mesh Erosions After TOT Operations

Cüneyt Eftal Taner, İlkan Kayar, Yasemin Göklü, Gülin Okay
Aegean Obstetrics And Gynecology Education And Research Hospital, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Evaluate and discuss the mesh erosions occurring after TOT operations.
METHODS: Mean age of 130 cases was 50.5 ± 9.5 ( 29 – 72 ). Mean postoperative follow up period was 15.5 ± 7.9 months. Polyprepylene macroporous meshes have been used in all cases. Among intraoperative and postoperative complications only mesh erosions are investigated.
RESULTS: Mesh erosions were observed in six cases among 130 TOT operations ( % 4.6 ). Vaginal erosions were diagnosed during the first six months of the postoperative period. There was vaginal discharge and ache in 4 cases. There was disparauni complaintment in 3 cases. Woman without infections mesh erosions were excised and vaginal mucosa was resutured after debridement.
CONCLUSION: Mesh erosions are important complications observed after TOT operations and they should be treated immediately for infection risk.

Keywords: TOT complications, vaginal mesh erosions.


Cüneyt Eftal Taner, İlkan Kayar, Yasemin Göklü, Gülin Okay. Vaginal Mesh Erosions After TOT Operations. . 2011; 3(3): 118-121

Sorumlu Yazar: İlkan Kayar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale