Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerPregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) ve Serbest Human Koryonik Gonadotropin (ß-HCG) değerlerinin Gebelik Komplikasyonlarını Öngörmedeki Yeri []
. 2016; 8(1): 20-29 | DOI: 10.5222/iksst.2016.020  

Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) ve Serbest Human Koryonik Gonadotropin (ß-HCG) değerlerinin Gebelik Komplikasyonlarını Öngörmedeki Yeri

Ahmet Yıldız1, Fatih Şahin2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakultesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı Sakarya
2Gevaş Devlet Hastanesi Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde ilk trimester PAPP-A VE B-HCG düşüklüğü abortus, preeklampsi, GDM gibi gebelik prognozunu etkileyen sorunlarla ilişkili bulunmuştur. Bundan yola çıkarak PAPP-A <0.4 MoM; B-HCG < 0.5 MoM altındaki değerlerde abortus, ektopik gebelik, mort fetüs, preeklampsi, GDM, intrauterin gelişme geriliği (IUGR), düşük doğum ağırlıklı bebek (SGA), yüksek doğum ağırlıklı bebek(LGA), preterm eylem,erken membran rüptürü (EMR), preterm erken membran rüptürü (PPROM), kolestaz ve bebeğin yenidoğan ihtiyacı ile ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesinde 1 Ocak 2014 ile 1 Temmuz 2014 arasında gebe izlem polikliniğine 1.trimester tarama testi için başvuran 489 tekiz gebe çalışmaya alınmış doğum öncesi ve sonrası perinatal kayıtları incelenmiştir.
BULGULAR: PAPP-A değeri düşük olan hastalarda preeklampsi 2.6 kat;B-HCG grubunda ise 2 kat fazla bulunmuştur. Yüksek riskli grupta preterm eylem olma riski PAPP-A grubunda 3,2 kat fazla bulunmuştur. Çalışmamızda yüksek riskli grupla GDM, SGA, IUGR, EMR arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.PAPP-A değeri düşük olan hastalarda preeklampsi 2.6 kat;B-HCG grubunda ise 2 kat fazla bulunmuştur. Yüksek riskli grupta preterm eylem olma riski PAPP-A grubunda 3,2 kat fazla bulunmuştur. Çalışmamızda yüksek riskli grupla GDM, SGA, IUGR, EMR arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: 1.Trimesterda bakılan PAPP-A ve HCG’nin gebeliğin ilerleyen haftalarında kötü gebelik sonuçları ile ilişkili olduğu görülmüştür.PAPP-A’nın < 0.4 MoM; B-HCG’nin <0.5 MoM ve altında olması preeklampsi, abortus ve preterm eylem ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: PAPP-A, B-HCG, İlk Trimester Laboratuar Tarama


Role of Pregnancy Associated Plasma Protein (PAPP-A) and Free Human Chorionic Gonadotropin (B-HCG) in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes

Ahmet Yıldız1, Fatih Şahin2
1Department Of Gynecology And Obstetrics Sakarya Univercity Sakarya Turkey
2Gevaş State Hospital Van Turkey

INTRODUCTION: Low levels of first trimester papp-a and betahcg is found to be associated with problems affecting the prognosis of pregnancy like abortus, preeclampsia and gdm. therefore, our aim is to analyse the relation between low levels of PAPP-A and B- HCG ( PAPP-A <0.4 MoM AND B-HCG < 0.5 MoM ) and adverse pregnancy outcomes like abortus, ectopic pregnancy, stillbirth, preeclampsia, gdm, intrauterine growth retardation, small for gestational age, large for gestational age, preterm labor, early membrane rupture, preterm premature rupture of membranes, cholestasis of pregnancy and intensıve care unit need for the neonate.
METHODS: 489 singleton pregnancies applied to T.C. Şişli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital antenatal outpatient clinic between january 1st 2014 and july 1st 2014 were included to the study; prenatal and perinatal records were analysed.
RESULTS: Preeclampsia was seen 2.6 times more in patients with low PAPP-A; and 2 times more in patients with low B- HCG in high risk group, there was a 3.2 fold increased risk of preterm labor in low PAPP-A group and 2.6 fold increased risk in total. No correlation between high risk group and GDM, SGA, IUGR or EMR was found in our study
DISCUSSION AND CONCLUSION: Low levels of serum markers for first trimester screening tests PAPP-A and B- HCG was demonstrated to be associated with adverse pregnancy outcomes. Levels of PAPP-A < 0.4 MoM and B- HCG <0.5 MoM are related with development of preeclampsia, abortus or preterm labor.

Keywords: PAPP-A, BHCG, First Trimester Laboratory Screening


Ahmet Yıldız, Fatih Şahin. Role of Pregnancy Associated Plasma Protein (PAPP-A) and Free Human Chorionic Gonadotropin (B-HCG) in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes. . 2016; 8(1): 20-29

Sorumlu Yazar: Ahmet Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale