Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerERAS ve Geriatrik Hasta []
. 2018; 10(1): 53-55 | DOI: 10.5222/iksst.2018.92005  

ERAS ve Geriatrik Hasta

Ayça Sultan Şahin1, Yavuz Demiraran2
1SBÜ Kanuni Sultan Suleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye.
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Geriatrik hastalar genellikle perioperatif dönemde daha genç hastalara göre farklı bir bakım seviyesi gerektirir. Postoperatif komplikasyonlar, fonksiyonel düşüş, bağımsızlık kaybı ve diğer istenmeyen sonuçların gelişmesine eğilimlidirler. ERAS (Enhanced recovery after surgery)
perioperatif yönetimi optimize etmeyi amaçlayan multimodal bir yaklaşımdır. ERAS, organ disfonksiyonunu ve cerrahi stres yanıtını azaltmak için preoperatif, intraoperatif ve postoperatif bakımdaki değişikliklerin bir bütünüdür ERAS protokollerinin uygulandığı geriatrik hastaların peroperatif ve postoperatif bakımlarının ve taburculuk sürelerinin uygulanmayanlara göre daha iyi olduğu gözardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: ERAS, geriatri, komplikasyon


ERAS and Geriatric Patient

Ayça Sultan Şahin1, Yavuz Demiraran2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, SBU Kanuni Sultan Suleyman Education and Training Hospital, Istanbul, Turkey.
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medipol University Medicine Faculty, Istanbul, Turkey.

Geriatric patients often require a different level of care in the perioperative period from younger patients. They are
prone to the development of postoperative complications, functional decline, loss of independence, and other undesirable
outcomes. ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) is a multimodal approach which aims to optimize perioperative
management. ERAS is a combination of changes in preoperative, intraoperative and postoperative care to
reduce organ dysfunction and surgical stress response. It should not be overlooked that peroperative and postoperative
care and discharge time of geriatric patients for whom ERAS protocols have been applied are more improved than
those who lacked such an opportunity.

Keywords: ERAS, geriatric, complication


Ayça Sultan Şahin, Yavuz Demiraran. ERAS and Geriatric Patient. . 2018; 10(1): 53-55

Sorumlu Yazar: Ayça Sultan Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale