Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerOtuz Yedinci Gebelik Haftasından Önce Doğum ve Servikovajinal Prolaktin []
. 2019; 11(1): 27-30 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.85856  

Otuz Yedinci Gebelik Haftasından Önce Doğum ve Servikovajinal Prolaktin

Alpaslan Kaban1, Salim Sezer2, Baki Erdem2
1Sağlık Bilimleri üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın hast ve doğum
2Sağlık Bilimleri üniversitesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın hast ve doğum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, servikovajinal yıkamalarda prolaktinin varlığının erken doğumu ile ilişkili olup olmadığını belirlemekti.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntemler: 24-34 haftalık 80 ardışık gebe kadının servikovaginal prolaktin düzeylerini ölçtük ve preterm doğum yapan (<37 hafta) gebelerin prolaktin seviyelerini term doğum yapanlarla karşılaştırdık.

BULGULAR: Bulgular: Yetmiş üç gebe kadın analiz edildi. Bunlardan 19'u preterm (% 26) ve 54'ü (% 74) ter idi. Servikovajinal prolaktin düzeyi, preterm grupta, term doğum grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti (0.12 ng / mL'ye karşı 0.07 ng / mL; p <0.001). Prolaktinin optimal kesme değeri 0.088 ng / mL idi. Duyarlılık ve özgüllük bu değer için% 73,7 ve% 81,4 idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çalışmaya göre, gebe kadınların vajinal sekresyonunda yüksek prolaktin düzeyleri preterm doğum için bir işaret olabilir. Ancak, bu, preterm doğumun tahmini için rutin olarak kullanılabilecek hassas bir test değildir.

Anahtar Kelimeler: erken doğum, gebelik, prolaktin, vajinal sekresyon,


Birth Before 37th Gestational Week and Cervicovaginal Prolactin

Alpaslan Kaban1, Salim Sezer2, Baki Erdem2
1Health Sciences University Kanuni Education Research Hospital, Gynecology and Obstetrics
2Health Sciences University İstanbul Education Research Hospital, Gynecology and Obstetrics

INTRODUCTION: Aim of the study was to determine whether the presence of prolactin in cervicovaginal washings is associated with preterm birth.

METHODS: We measured the cervicovaginal prolactin levels of 80 consecutive pregnant women aged 24-34 weeks and compared the levels of prolactin of women who had given preterm delivery (< 37 weeks) to those with term delivery.


RESULTS: Seventy three pregnant women were analyzed. Of them, 19 delivered preterm (26%) and 54 delivered at term (74%). Cervicovaginal prolactin level was significantly higher in the preterm group when compared with those of the term delivery group (0.12 ng/mL vs 0.07 ng/mL; p<0.001). The optimal cut-off value of prolactin was 0.088 ng / mL. Sensitivity and specificity were 73.7% and 81.4% for this value.

DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the study, high prolactin levels in vaginal secretion of pregnant women may be a sign for preterm delivery. However, this is not a sensitive test that can routinely be used for the prediction of preterm delivery.

Keywords: preterm delivery, pregnancy, prolactin, vaginal secretion,


Alpaslan Kaban, Salim Sezer, Baki Erdem. Birth Before 37th Gestational Week and Cervicovaginal Prolactin. . 2019; 11(1): 27-30

Sorumlu Yazar: Alpaslan Kaban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (296 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale