Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerPrematürelerde Konjenital Hipotiroidi ile Neonatal Sepsis İlişkisi []
. 2018; 10(3): 100-105 | DOI: 10.5222/iksst.2018.77487  

Prematürelerde Konjenital Hipotiroidi ile Neonatal Sepsis İlişkisi

Mehmet Büyüktiryaki, Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Erbu Yarcı
SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yenidoğan Kliniği, ANKARA

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid hormonlarının, özellikle düşük total triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) düzeylerinin çocuklarda ve yeni doğanlarda bakteriyel sepsisin öngörücüsü olduğunu ileri sürülmüştür. Yalnız, hipotiroidi olan hastalarda sepsis sıklığı ve üreyen etkenlerin arasındaki ilişki özellikle prematürelerde bilinmemektedir. Çalışmamızda çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA; <1500g) prematüre bebeklerde konjenital hipotiroidi (KH) olan ve olmayan gruplar arasında geç neonatal sepsis (GNS), GNS atak sayısı, üreyen etkenler ve menenjit arasındaki ilişkiye bakılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2013 ile Aralık 2016 arası ÇDDA hasta verileri retrospektif olarak hasta verilerinden kayıt edildi. Tiroid stimülan hormon (TSH) ve serbest tiroksin (sT4) düzeyleri postnatal 5. günde bakıldı. Konjenital hipotiroidi olan gruba tiroid hormon takviyesi başlandı. Hastaların gebelik haftaları, doğum ağırlığı, cinsiyeti, GNS (klinik ya da kanıtlanmış), GNS atak sayısı ve menenjit açısından veriler kayıt edildi. Konjenital hipotiroidi olan ve olmayan gruplar arasında GNS (klinik ya da kanıtlanmış), GNS atak sayısı, menenjit ve demografik özellikler açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 581 ÇDDA bebekten 26’sında (%4,4) KH tespit edildi. Konjenital hipotiroidi olan ve olmayan gruplar arasında GNS (klinik) (%66,7 vs %57,4), GNS (kanıtlanmış) (%34,6 vs %23,9), GNS atak sayısı (1,37±0,76 vs 1,41±0,66) ve menenjit (%3,8 vs %4,3) açısından gruplar arasında fark tespit edilmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda ÇDDA prematürelerde hipotiroidinin, sepsis ve menenjit açısından risk oluşturmadığı bulundu. Kritik hastalık ve sepsis sırasında tiroid hormonlarının baskılandığı bilinmekte olup, hipotiroidi olan yenidoğanlarda sepsis ve komplikasyonları açısından daha fazla araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: çok düşük doğum ağırlığı, konjenital hipotiroidi, menenjit, prematüre, sepsis, tiroid fonksiyon testi


The Relationship Between Congenital Hypothyroidism and Neonatal Sepsis in Premature Infants

Mehmet Büyüktiryaki, Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Erbu Yarcı
Division of Pediatric Surgery, Zekai Tahir Burak Maternity Teaching Hospital, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: Critical diseases such as sepsis have been shown to suppress thyroid hormone secretion. The relationship between hypothyroidism and the frequency of sepsis and causative bacteria is not known especially in premature infants. In this study, we aimed to investigate the relationship between congenital hypothyroidism (CH) and late onset sepsis (LOS) in premature infants.
METHODS: The study was carried out between January 2013 and December 2016, and the data of VLBW infants were retrospectively recorded from hospital medical records. Thyroid stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (sT4) levels were measured on postnatal day 5. The data were recorded in terms of gestational age, birth weight, gender, LOS (clinically or culture proven), number of LOS episodes and meningitis. Comparisons were implemented in terms of LOS, number of LOS episodes, meningitis and demographic characteristics between the groups with and without CH.
RESULTS: In our study, KH was found in 26 out of 581 VLBW infants (4.4%). No significant differences were found between two groups in terms of LOS (clinically) (66,7% vs 57,4%), LOS (culture proven) (34,6% vs 23,9%), number of LOS episodes (1,37 ± 0, 76 vs 1,41 ± 0,66) and meningitis (3.8% vs 4,3%) (p> 0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that hypothyroidism did not cause any risk of sepsis and meningitis in VLBW preterm infants. This issue needs to be investigated further in the newborns.

Keywords: very low birth weight, congenital hypothyroidism, meningitis, premature, sepsis, thyroid function test


Mehmet Büyüktiryaki, Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Erbu Yarcı. The Relationship Between Congenital Hypothyroidism and Neonatal Sepsis in Premature Infants. . 2018; 10(3): 100-105

Sorumlu Yazar: Ufuk Çakır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale