Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerAA amiloidozlu hastalarda serum FGF-23 düzeyi subklinik aterosiklerozisin göstergesimidir? []
. 2019; 11(3): 171-177 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.77486  

AA amiloidozlu hastalarda serum FGF-23 düzeyi subklinik aterosiklerozisin göstergesimidir?

Ali Bakan1, Alihan Oral2, Abdullah Özkök3, Sabahat Alışır Ecder4, Ömer Celal Elçioğlu5, Gulsah Şaşak Kuzgun4, Kübra Aydın Bahat6, Ali Rıza Odabas4
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kıliniği
3İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği,İstanbul,Turkey
4Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,İstanbul, Türkiye
5Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, İstanbul,Türkiye
6Atatürk Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Nefroloji Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Amiloidoz proteinlerin anormal katlantı oluşturması ile karekterize hayatı tehtid eden bir hastalıktır. Amyloid-associated (AA) amiloidoz sistemik amiloidozun en yaygın formudur. kardiyovasküler tutlum amiloidozun en önemli klinik tezahürüdür. Karotis intima media kalınlığının ölçümü (KIMK) subklınik aterosklerozu tespit etmek için iyi tanımlanmış yöntemlerden birisidir. Yüksek serum FGF-23 seviyesi artmış KIMK için AA amiloidozdan bağımsız olarak subklinık ateroskleroz ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada ki amacımız, AA amiloidozlu hastalarda KIMK ile yükselmiş serum FGF-23 ile ilşkisinin olup olmadığına bakmaktı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 63 AA amiloidozlu hasta ve 29 yaş uyumlu sağlıklı kontrol dahil ettik
BULGULAR: Karotis intima media kalınlığı AA amiloidozlu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede fazlaydı (p < 0.001). Bununla birlikte serum FGF-23 seviyesi iki grup arasında farklı değildi (p =0.110). KIMK yaş ile köreleydi (r=0.471, p<0.001), fakat serum FGF-23 seviyesi amiloidozlu hastalarda KIMK ile körele değildi (r=0.031, p=0.807).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum FGF-23 seviyesi AA amiloidozlu hastalarda aterosklerozu gösteren bir markır omayabilir

Anahtar Kelimeler: amiloidozis, karotis intima media kalınlığı, fibroblast growth factor-23, aterosiklerozis


Is serum FGF-23 associated with subclinic atherosclerosis in patients with AA amyloidosis?

Ali Bakan1, Alihan Oral2, Abdullah Özkök3, Sabahat Alışır Ecder4, Ömer Celal Elçioğlu5, Gulsah Şaşak Kuzgun4, Kübra Aydın Bahat6, Ali Rıza Odabas4
1Internal Medicine Clinic, Ministry of Health lstanbul Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Department of Intenal Medicine, İstanbul Bilim University, Istanbul,Turkey
3Department of Nephrology, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Saglik Bilimleri University, Istanbul, Turkey.
4Department of Nephrology, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
5Department of Nephrology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, Istanbul, Turkey.
6Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The amyloidosis is a potentially life-threatening disease characterized by protein-misfolding. Amyloid-associated (AA) amyloidosis is the most prevalent form of systemic amyloidosis. Cardiovascular involvement is known to be a significant manifestation of amyloidosis. Common carotid artery intima-media thickness (CIMT) assessment is one of the well-recognized tools for identification of subclinical atherosclerotic vascular diseases. It was reported that high FGF-23 concentration may be a significantIs serum fgf 23 associated with subclinic ateroscicosis in patients with AA amyloidosis independent risk factor for an increased CIMT. In this study, we aimed to investigate whether elevated FGF-23 levels might be associated with CIMT levels in AA amyloidosis patients.
METHODS: We studied 63 patients with AA amyloidosis and 29 aged-matched healthy controls.
RESULTS: CIMT levels were significantly higher in AA amyloidosis patients compared to the control group (p < 0.001). However, serum FGF-23 levels were not different between the groups (p =0.110). CIMT was correlated with ages of the patients (r=0.471, p<0.001), but serum FGF23 was not associated with CIMT in patients with amyloidosis (r=0.031, p=0.807).
DISCUSSION AND CONCLUSION: FGF-23 may not be a mediator of atherosclerosis in patients with AA amyloidosis.

Keywords: Amyloidosis, carotid intima-media thickness, fibroblast growth factor-23, atherosclerosis


Ali Bakan, Alihan Oral, Abdullah Özkök, Sabahat Alışır Ecder, Ömer Celal Elçioğlu, Gulsah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ali Rıza Odabas. Is serum FGF-23 associated with subclinic atherosclerosis in patients with AA amyloidosis?. . 2019; 11(3): 171-177

Sorumlu Yazar: Ali Bakan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (38 kere görüntülendi)
 (173 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale