Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerTıp fakültesi asistanlarının uyku kalitesinin değerlendirilmesi []
. 2019; 11(3): 190-194 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.69772  

Tıp fakültesi asistanlarının uyku kalitesinin değerlendirilmesi

Gamze Küçükosman1, Özcan Pişkin1, Volkan Hancı2, Rahşan Dilek Okyay1, Bülent Serhan Yurtlu2, Serhat Bilir1, Üstün Sezer1, Işıl Özkoçak-turan3
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,zonguldak
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıp fakültesi asistanlarının uyku kalitesini belirlemeyi ve bunu sosyo-demografik özellikleriyle değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma Lokal Etik Kurulu onayı alındıktan sonra Haziran -Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri, katılımcılara gerekli açıklamalar yapılıp sözel izinleri alındıktan sonra, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve sosyo-demografik özellikleri sorgulama formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı.
BULGULAR: Çalışmaya 133 asistan dahil edildi. Çalışmamıza dahil edilen asistanların çalıştıkları anabilim dallarına göre uykuya yatış saatleri, uykuya dalma, uyku ve uyanma süreleri ile PUKİ puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0,05). Çalıştıkları anabilim dallarına göre asistanların PUKİ puanları değerlendirildiğinde en yüksek PUKİ puanının ve en kötü uyku kalitesinin cerrahi bilimlerde ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanlarında olduğu gözlendi (24,7 ±7.8; p<0,05 ).
TARTIŞMA ve SONUÇ: En yüksek PUKİ puanı ve en kötü uyku kalitesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon asistanlarında olması nedeniyle ameliyathaneler ve yoğun bakımlardaki hasta ve sağlık çalışanı güvenliğinin sağlanması için önlem alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıp fakültesi asistanları, Uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi.


Evaluation of sleep quality in medical faculty assistants

Gamze Küçükosman1, Özcan Pişkin1, Volkan Hancı2, Rahşan Dilek Okyay1, Bülent Serhan Yurtlu2, Serhat Bilir1, Üstün Sezer1, Işıl Özkoçak-turan3
1Bülent Ecevit University Medicine Of Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Zonguldak, Turkey
2Dokuz Eylül University Medicine Of Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İzmir, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara,turkey

INTRODUCTION: We aimed to determine sleep quality of medical faculty assistants and evaluate this with socio-demographic characteristics.
METHODS: This cross-sectional study was conducted from June to October 2012, after receiving permission from local Ethics Committee. The data for the research were collected using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and a socio-demographic questionnaire completed with face-to-face interviews after providing necessary explanation and receiving oral consent.
RESULTS: 133 assistants were included in the study. There were significant differences found in bedtimes, duration to fall asleep, sleep duration and waking time with PSQI mean points for assistants included in the study according to department (p<0,05). According to departments, the highest PSQI points and worst sleep quality were observed among surgical sciences and Anesthesiology assistants (24,7±7,8; p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As highest PSQI points and worst sleep quality were obtained by Anesthesiology assistants, we conclude precautions must be taken for the safety of patients and health workers in surgeries and intensive care units.

Keywords: Medical faculty assistants, Sleep quality, Pittsburgh Sleep Quality Index.


Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Rahşan Dilek Okyay, Bülent Serhan Yurtlu, Serhat Bilir, Üstün Sezer, Işıl Özkoçak-turan. Evaluation of sleep quality in medical faculty assistants. . 2019; 11(3): 190-194

Sorumlu Yazar: Gamze Küçükosman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (150 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale