Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerPanretinal Fotokoagulasyon Sonrası Gelişen Diyabetik Papillopatinin İntravitreal Ranibizumab ile Tedavisi: Olgu Sunumu []
. 2016; 8(2): 102-105 | DOI: 10.5222/iksst.2016.102  

Panretinal Fotokoagulasyon Sonrası Gelişen Diyabetik Papillopatinin İntravitreal Ranibizumab ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Ahmet Ekizoğlu1, Nihat Sayın2, Mehmet Erdoğan2, Sadık Etka Bayramoğlu2, Dilbade Yıldız Ekinci2
1Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Diyabetik papillopati; minimal yada kalıcı olmayan görme kaybı ile ilişkili kendi kendini sınırlayan tek veya çift taraflı optik disk ödemi ile karakterize bir sendromdur. Nedeni tam olarak anlaşılamamış olsa da bazı yazarlar iskemik optik nöropatinin bir formu olabileceğini savunmuşlardır. Diyabetik papillopati için şimdiye kadar değişik tedavi rejimleri uygulanmasına rağmen hastalığın doğal seyrini değiştiren onaylanmış bir tedavisi yoktur. Biz bu olguda; proliferatif diyabetik retinopati nedeniyle yaptığımız panretinal fotokoagulasyonu takiben gelişen diyabetik papillopatide uyguladığımız intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun etkinliğini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik papillopati, Panretinal fotokoagulasyon, Ranibizumab


Diabetic Papillopathy After Panretinal Photocoagulation Treatment With İntravitreal Ranibizumab: A Case Report

Ahmet Ekizoğlu1, Nihat Sayın2, Mehmet Erdoğan2, Sadık Etka Bayramoğlu2, Dilbade Yıldız Ekinci2
1Department Of Ophthalmology, Karabük Universty Training And Research Hospital, Karabük, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Diabetic papillopathy is a syndrome characterized by self-limited unilateral or bilateral optic disk edema associated with minimal or no permanent loss of visual function. The cause of disease is not fully understood, although some authors have argued that it would be a form of ischemic optic neuropathy. Although various treatment regimens have been administered for diabetic papillopathy until now, there is no approved treatment altering the natural course. İn this case, we report the efficicacy of intravitreal ranibizumab injection for diabetic papillopathy after panretinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy.

Keywords: Diabetic papillopathy, Panretinal photocoagulation, Ranibizumab


Ahmet Ekizoğlu, Nihat Sayın, Mehmet Erdoğan, Sadık Etka Bayramoğlu, Dilbade Yıldız Ekinci. Diabetic Papillopathy After Panretinal Photocoagulation Treatment With İntravitreal Ranibizumab: A Case Report. . 2016; 8(2): 102-105

Sorumlu Yazar: Ahmet Ekizoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale