Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerDiffüz Alveolar Hemoraji-Varfarin Tedavi Komplikasyonu []
. 2019; 11(1): 53-57 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.52244  

Diffüz Alveolar Hemoraji-Varfarin Tedavi Komplikasyonu

Dostalı Alıyev1, Esra Özer2, Cihan Şahin3, Onur Özlü4
1Dostali Aliyev Tobb Etü Hastanesi, Anestezioloji Ve Reanimasyon, Ankara
2Esra Özer Tobb Etü Hastanesi, Anestezioloji Ve Reanimasyon, Ankara
3Cihan Şahin Tobb Etü Hastanesi, Anestezioloji Ve Reanimasyon, Ankara
4Onur Özlü Tobb Etü Hastanesi, Anestezioloji Ve Reanimasyon, Ankara

Diffüz alveoler hemoraji (DAH) akut solunum yetmezliğine neden olabilen bir tıbbi acil durumdur. DAH tanısı ve tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Vaskülit, enfeksiyon, pestisit zehirlenmesi, barotravma, yaygın alveolar hasar, pulmoner emboli ve antikoagülan gibi çeşitli nedenleri vardır (1). Varfarin tedavisi DAH'ın nadir bir nedenidir (1). Biz aort kapak replasmanı için varfarin tedavisinin bir komplikasyonu olarak diffüz alveoler hemoraji gelişen 69 yaşında bir erkek hastayı sunmayı amaçladık.Varfarin tedavisi kesildi ve mekanik ventilasyon tedavisi sırasında taze donmuş plazma, metilprednizolon, K vitamini verildi. Hasta iyi yanıt verdi ve INR terapötik değere kadar azaldı.Varfarin tedavisi sırasında DAH olasılığı mutlaka hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: varfarin, hemoptizi, solunum yetmezliği


Diffusie Alveolar Hemorrhage-Complication of Warfarin Treatment

Dostalı Alıyev1, Esra Özer2, Cihan Şahin3, Onur Özlü4
1Dostali Aliyev Tobb Etu Hospital, Anaesthesiology And Reanimation, Ankara
2Esra Ozer Tobb Etu Hospital, Anaesthesiology And Reanimation, Ankara
3Cihan Sahin Tobb Etu Hospital, Anaesthesiology And Reanimation, Ankara
4Onur Ozlu Tobb Etu Hospital, Anaesthesiology And Reanimation, Ankara

Diffuse alveolar hemorrhage (DAH) is a medical emergency which can cause acute respiratory failure. The diagnosis and treatment of DAH should be carried out as soon as possible.DAH has various causes such as vasculitis or capillaritis, infections, pesticides intoxication, barotrauma, diffuse alveolar damage, pulmonary embolism and anticoagulants(1). Warfarin therapy is a rare cause of DAH (1). We aimed to present a 69 year-old male patient who developed diffuse alveolar hemorrhage as a complication of warfarin therapy for aortic valve replacement. Warfarine was ceased and fresh frozen plasma, metilprednisolone, vitamin K were administered during mechanical ventilation therapy. The patient was responded well and INR decreased to therapeutic value. DAH should be remembered during warfarine therapy to avoid challenging situations.

Keywords: warfarin, hemoptysis, respiratory insufficiency


Dostalı Alıyev, Esra Özer, Cihan Şahin, Onur Özlü. Diffusie Alveolar Hemorrhage-Complication of Warfarin Treatment. . 2019; 11(1): 53-57

Sorumlu Yazar: Dostalı Alıyev, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (56 kere görüntülendi)
 (234 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale