Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerERAS’ın Hastane Harcamaları ve Ekonomi Üzerine Etkisi []
. 2018; 10(1): 56-58 | DOI: 10.5222/iksst.2018.47450  

ERAS’ın Hastane Harcamaları ve Ekonomi Üzerine Etkisi

Merih Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) programı ile cerrahi bakımın standart ve optimize edilmesi amacı ile perioperatif bakım girişimlerinin koordineli bir birleştirilmesi hedeflenmektedir. ERAS protokolleri ile çeşitli cerrahi alt gruplarında önemli klinik yararlar sağlanmıştır. Klinik
yararları ile birlikte, ERAS’ın daha kısa hastanede kalış süresi ve morbiditelerde azalma ile hastane harcamalarını azalttığı bildirilmektedir. Ancak, çok az sayıdaki çalışmada ERAS programlarının maliyet-etkinliği değerlendirilmiştir. Bu derlemenin amacı, çeşitli cerrahi işlemlerinde ERAS uygulamalarının sağlık harcamaları üzerine etkisinin literatür taraması ile incelenmesi ve bu başlıktaki en son güncel bilgilerin sunulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: ekonomi, ERAS, maliyet-etkinlik, sağlık harcaması


The Effect of ERAS on Hospital Costs and Economy

Merih Çetinkaya
Health Sciences University, Isyanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Istanbul, Turkey

The Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) program aims to combine and coordinate evidence-based perioperative care interventions for standardizing and optimizing surgical care. ERAS protocols have provided significant clinical benefits in a range of several surgical subspecialties. In conjunction with clinical benefits, it has been suggested that ERAS reduces hospital costs through shorter
hospital stay and reduced morbidity. Nevertheless, few studies have evaluated the cost-effectiveness of ERAS programs.
Herein, the aim of this review is to review the literature about the effect of ERAS implementation on health costs in several surgical procedures and present the most recent data about this topic.

Keywords: economy, ERAS, cost-effectiveness, health cost


Merih Çetinkaya. The Effect of ERAS on Hospital Costs and Economy. . 2018; 10(1): 56-58

Sorumlu Yazar: Merih Çetinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale