Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerAmyand Herniye Yaklaşım ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi []
. 2019; 11(1): 58-60 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.43434  

Amyand Herniye Yaklaşım ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yusuf Emre Altundal, Ahmet Kocakuşak, Mürşit Dincer, Adnan Hut, Doğan Yıldırım, Muzaffer Akıncı
Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Kasık fıtığı kesesi içerisinde apendix vermiformisin bulunmasına Amyand Herni ismi verilmektedir. Tüm kasık fıtıkları içinde %1’inden az oranda görülen bu durumun tanınması ve tedavisi özellik arz etmektedir. Acil servisimize inkarsere sağ inguinal herni ile başvuran 59 yaşındaki erkek hasta, fizik muayenede inkarsere hernisinin redükte olması nedeniyle oluşabilecek tüm riskleri kabul ederek servis takibini ve cerrahi operasyonu kabul etmemiştir. Hastanın elektif ameliyatında Amyand herniye rastlanmış ve cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Genel cerrahi pratiğinde önemli bir yere sahip olan kasık fıtıklarının içinde nadir rastlanan vakanın anemnezi ile birlikte uygulanan cerrahi tekniğin literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amyand Herni, apendektomi, inkarserasyon, kasık fıtığı, profilaktik apendektomi


Approach to Amyand Hernia and Review of the Related Literature

Yusuf Emre Altundal, Ahmet Kocakuşak, Mürşit Dincer, Adnan Hut, Doğan Yıldırım, Muzaffer Akıncı
Health Ministery Haseki Teaching And Reseach Hospital, General Surgery Clinic, Istanbul, Turkey

Presence of appendix vermiformis in the inguinal hernia sac is called Amyand Hernia. It is seen in less than 1% of all inguinal herniae; therefore its diagnosis and treatment is very important. A 59-year-old male patient admitted to our emergency service with right incarcerated inguinal hernia which is reduced with the physical examination. Accepting all the possible risks, the patient did not agree to the clinic follow up and operation. During his elective operation, Amyand hernia was discovered and surgically treated. The purpose of this study is to present an inguinal hernia case which has an important place in the general surgery practice and its rarely seen subtype with anamnesis and performed surgery.

Keywords: Amyand hernia, appendicitis, incarceration, inguinal hernia, prophylactic appendectomy


Yusuf Emre Altundal, Ahmet Kocakuşak, Mürşit Dincer, Adnan Hut, Doğan Yıldırım, Muzaffer Akıncı. Approach to Amyand Hernia and Review of the Related Literature. . 2019; 11(1): 58-60

Sorumlu Yazar: Yusuf Emre Altundal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (227 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale