Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerErişkin Önkol Diyafiz Kırıklarının Plak Osteosentez Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi []
. 2019; 11(3): 141-148 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.41713  

Erişkin Önkol Diyafiz Kırıklarının Plak Osteosentez Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Ahmet Köse1, Muhammed Çağatay Engin2, Murat Topal3, Ahmet Emre Paksoy4, Murat İpteç5, İbrahim Avşin Öztürk1, Serkan Aykut5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Bingöl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Kastamonu Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kastamonu, Türkiye
4Bozok Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat, Türkiye
5Health Sciences University, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Education and Research Hospital, Hand Surgery Clinic, İstanbul, Turkey

Amaç: Bu çalışmada sınırlı temas sağlayan dinamik kompresyon plağı ile tespit uyguladığımız yetişkin önkol cisim kırığı olan olguların orta dönem klinik ve radyolojik sonuçlarını sunmayı amaçladık. Hastalar ve Metod: Çalışmaya erişkin önkol diyafiz kırığı olan, inklüzyon kriterlerini taşıyan ve son kontrol muayenesine işttirak eden 104 hasta dahil edildi. Bulgular: Ortalama kaynama süresi 10.82 hafta (8-20) haftaydı. Hastaların ortalama Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) skoru ortalaması 12.75 (3.3-38.8) olarak değerlendirildi. İmplant yetmezliği, mekanik irritasyon, implant kırılması, refraktür ve radioulnar sinostoz gelişen hasta olmadı. Grace- Eversman’nın fonksiyonel ve radyolojik açıdan kaynama kriterlerine göre 36 hastada (34,61%) mükemmel, 34 hastada (32,69%) iyi, 34 hastada (32,69%) kabul edilebilir sonuçlar elde edilirken kabul edilemez sonuç yoktu. Sonuçlar: Yetişkin ön kol diyafiz kırıkları tedavi, rehabilitasyon ve komplikasyonlar açısından yönetimi zor kırıklardır. Olası komplikasyonlar açısından medicolegal problem yaşanmaması için primer cerrahide yumuşak dokuya ve periosta olabildiğince saygı ile yaklaşılmalı, anatomik ve rijit stabil tespit uygulanmalıdır. LC-DCP tespit materyalleri önkol diyafiz kırıkları için hala altın standart tedavi yöntemidir. Bu yöntemle mükemmel radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Radius, Ulna, Kırık, Plak


Retrospective Evaluation of Adult Diaphyseal Forearm Fractures Result In The Treatment Of Plate Osteosynthesis

Ahmet Köse1, Muhammed Çağatay Engin2, Murat Topal3, Ahmet Emre Paksoy4, Murat İpteç5, İbrahim Avşin Öztürk1, Serkan Aykut5
1Health Sciences University, Regional Education and Research Hospital, Orthopaedic and Traumatology Clinic, Erzurum, Turkey
2Bingöl State Hospital, Orthopaedic and Traumatology Clinic, Bingöl, Türkiye
3Kastamonu University, Orthopaedic and Traumatology Department, Kastamonu, Turkey
4Bozok University, Orthopaedic and Traumatology Department, Yozgat, Turkey
5Health Sciences University, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Education and Research Hospital, Hand Surgery Clinic, İstanbul, Turkey

Objective: In this study we aimed to present the midterm clinical and radiological outcomes of low contact dynamic compression plate fixation of adult forearm fractures Materials and Method: The study included 104 patients with adult forearm fractures who were compatible with the inclusion criteria and have attended the last follow up.. Results The mean time to union was 10,82 weeks. Mean Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) score was 12.75. There were no cases with implant failure, mechanical irritation, refractures and radioulnar synostoses. 36 patieents were evaluated as perfect, 34 patients as good, 34 patients as acceptable outcomes. No unacceptable outcomes have been obtained. Concliuson. Adult forearm diaphyseal fractures are challenging cases in terms of treatment rehabilitation and complications. In order to prevent medicolegal consequences soft tissues and periosteum must be handled gently and anatomic, rigid, and stable reduction must be obtained in primary surgery. Open reduction and internal fixation with LC DCP’ is the golden standart treatmen option for forearm diaphyseal fracture management and perfec radiologic and functional outcomes can be obtained with this method.

Keywords: Radius, Ulna, Fracture, Plate


Ahmet Köse, Muhammed Çağatay Engin, Murat Topal, Ahmet Emre Paksoy, Murat İpteç, İbrahim Avşin Öztürk, Serkan Aykut. Retrospective Evaluation of Adult Diaphyseal Forearm Fractures Result In The Treatment Of Plate Osteosynthesis. . 2019; 11(3): 141-148

Sorumlu Yazar: Ahmet Köse, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (165 kere görüntülendi)
 (144 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale