Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerBir Kamu Rehabilitasyon Hastanesinde Robotik Rehabilitasyon Hastalarının Yaş Gruplarına Göre Demografik Özellikleri []
. 2019; 11(3): 118-124 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.27676  

Bir Kamu Rehabilitasyon Hastanesinde Robotik Rehabilitasyon Hastalarının Yaş Gruplarına Göre Demografik Özellikleri

Başak Bilir Kaya1, Özlem Ayaz2
1Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü İstanbul
2Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bir kamu rehabilitasyon hastanesinde robotik rehabilitasyon gören hastaların demografik özelliklerini yaş gruplarına göre ayırarak araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir yıl boyunca (1 Ocak- 31 Aralık 2018), hastanemizde yatarak ve ayaktan robotik rehabilitasyon tedavisi gören hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak veriler toplanmıştır. Hastalar (0-20 yaş /21-40 yaş /41-60 yaş ve 61 yaş üstü ) 4 yaş grubuna ayrılmış ve veriler derlenmiştir.

BULGULAR: Bir yılda 363 hasta, toplam 8409 seans robotik rehabilitasyon tedavisinden yararlanmıştır.Robotik rehabilitasyondan yararlanan hastaların yaş ortalamasına bakıldığında en sık 61 yaş üstü geriartrik hastaların (%38,29) bu tedaviden yararlandığı görülmüştür. 0-20 yaş arası en sık tanı serebral palsiyken (%64.2), 21-40 ve 41-60yaş aralığında parapleji ( %52,4/%42,5) ve tetrapleji (%20,2/ %22,6);61 yaş üstü geriartik hastalarda ise hemiplejidir (%66,9). Tanılara göre seans sayılarına bakıldığında 1-5 seans tedavi gören hastalarda en sık rastlanan tanı %40, 6-10 seans %40,5, 31-50 seans %42,0 hemipleji olarak saptanmıştır. 11-20seans (%35,0), 21-30seans (%39.2),51-100 seans (%45.7), 101-300 (%40,0) seans tedavi gören hastalarda en sık rastlanan tanı ise paraplejidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Robotik rehabilitasyon son yıllarda kullanımı artan yenilikçi rehabilitasyon biçimlerinden biridir. Yaş gruplarına göre robotik rehabilitasyondan faydalanan hasta tanıları değişmektedir. Çocuk ve ergenlerde (0-20 yaş) serebral palsi en sık tanıyken, genç erişkin ve erişkinde (21-60 yaş) parapleji; geriartik hasta grubundaysa ( ≥61 yaş ) hemipleji en sık rastlanan tanıdır. Robotik rehabilitasyon gören hasta sayısı en yüksek olan grup hemiplejik hastalar olarak saptanmıştır. Her ne kadar 61 yaş üstü hemiplejik hastalar robotik rehabilitasyondan en sık yararlanan hasta grubu olsalar da en fazla tedavi seans sayısına sahip yaş aralığı 41-60 yaş arası erişkin paraplejik hastalardır.

Anahtar Kelimeler: nörorehabilitasyon, robotik rehabilitasyon, inme


Demographic Characteristics of Robotic Rehabilitation Patients in a Public Rehabilitation Hospital According to Age Groups

Başak Bilir Kaya1, Özlem Ayaz2
1Ministry Of Health Erenköy Pyhsical Medicine and Rehabilitation Hospital PMR Department İstanbul
2Ministry Of Health Erenköy Pyhsical Medicine and Rehabilitation Hospital Health Care Services Department İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the demographic characteristics of patients undergoing robotic rehabilitation, according to age groups, in a public rehabilitation hospital.
METHODS: For one year (January 1 - December 31, 2018), data were collected by retrospectively scanning the files of patients undergoing inpatient and outpatient robotic rehabilitation treatment in our hospital. Patients (0-20 years /21-40 years /41-60 years and over 61 years old ) were divided into 4 age groups and the data were compiled.
RESULTS: In one year, 363 patients benefited from robotic rehabilitation treatment for a total of 8409 sessions. In geriartic patients over 61 years of age, hemiplegia (66.9%) is the most frequent diagnosis. When we look at the session numbers according to patiens age; patiens who recieved 1-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-50, sessions robotic rehabilitaion are who are above 61 years old. Patients who mostly recieved 51-100 and 101-300 sessions are between 41-60 years old.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cerebral palsy was the most common diagnosis in adolescents and children (0-20 years), while paraplegia was the most frequent diagnosis in young adults and adults (21-60 years).The most common diagnosis in the geriatric patient group (≥61 years) is hemiplegia. The group with the highest number of patients who is going under robotic rehabilitation was found to be hemiplgic patients who are over 61 years.
Although hemiplegic patients are the most commonly group of patients who used robotic rehabilitation, according the sesssion numbers the patients who are between 41-60years old and with the diagnosis of paraplegia have themost ofthe sessions.

Keywords: neurorehabilitation, robot-assisted training, stroke


Başak Bilir Kaya, Özlem Ayaz. Demographic Characteristics of Robotic Rehabilitation Patients in a Public Rehabilitation Hospital According to Age Groups. . 2019; 11(3): 118-124

Sorumlu Yazar: Başak Bilir Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (55 kere görüntülendi)
 (218 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale