Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerÇok küçük prematüre bebeklerde erken parsiyel karbondioksit düzeyleri ile nörogelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi []
. 2019; 11(3): 164-170 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.26918  

Çok küçük prematüre bebeklerde erken parsiyel karbondioksit düzeyleri ile nörogelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1, Fuat Emre Canpolat1, Hayriye Gozde Kanmaz Kutman1, Zeynep Üstünyurt2
1Neonatoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak SUAM Ankara Türkiye
2Gelişimsel Pediatri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak SUAM Ankara Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız çok düşük veya çok yüksek karbondioksit seviyelerinin ve karbondioksit düzeyleri arasındaki farkların prematüre bebeklerde nörogelişim ile ilişkisi olup olmadığını araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmış, 1200 gramdan düşük doğum ağırlığı ile dünyaya gelmiş, 32 gebelik haftasından küçük, çalışma sırasında düzeltilmiş 24 aylık nörogelişim muayenesini tamamlamış bebeklerin üç karbondioksit (pCO2) değeri kaydedildi, bu üç değer arasındaki farklar ve nörogelişim skorları (MDI, mental development indeks, PDI, psikomotor development indeks) arasındaki ilişkiler incelendi. Alınan örneklerde pCO2 düzeyi 65 mmHg üzerinde olması yüksek, 35 mmHg altında olması düşük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı, 924±149 gr, gebelik haftası 27 ± 2.1 hafta idi.
Alınan ikinci pCO2’ değeri ile MDI ve PDI’lar arasında zayıf pozitif korelasyon bulundu, sırası ile MDI için r=0.238, p=0.01, PDI için r=0.249, p=0.01) ikinci alınan kan gazındaki pCO2 ile 3. kan gazındaki pCO2 arasındaki fark ile MDI’lar arasında negatif, zayıf bir korelasyon bulundu, r=-0.320, p=0.0001, bu fark PDI içinde benzer bir korelasyon gösterdi (r=-0.239, p=0.001).
Multinominal lojistik regresyon analizinde doğum ağırlığı ve gebelik haftası da eklenerek elde edilen veriye göre, iki kan gazı örneğindeki pCO2 değerleri arasındaki farkın 20 ve üzerinde olması PDI veya MDI’dan herhangi birinin 75’in altında olması için oluşturduğu risk: 4.64 (1.58-13.6 %95 CI), p=0.005) olarak hesaplandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Kan gazındaki parsiyel karbondioksit değerlerinin çok düşük veya çok yüksek olması ve iki ölçüm arasındaki farkın 20 ve üzerinde olmasının nörogelişimsel bozukluğa eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Prematüre bebeklerde kan gazında parsiyel karbondioksit basıncının çok düşük ve çok yüksek değerlerine dikkat edilmeli, ani yükselme ve düşüklüklere engel olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, prematüre bebek, parsiyel karbondioksit düzeyleri, hipokarbi, hiperkarbi, nörogelişimsel sonuçlar


The association between early partial carbondioxide levels and neurodevelopmental outcomes of very preterm infants

Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1, Fuat Emre Canpolat1, Hayriye Gozde Kanmaz Kutman1, Zeynep Üstünyurt2
1Department of Neonatology, University of Health Sciences Zekai Tahir Burak Health Education and Research Center Ankara Turkey
2Department of Developmental Pediatrics, University of Health Sciences Zekai Tahir Burak Health Education and Research Center Ankara Turkey

INTRODUCTION: Our aim was to investigate whether there is a relation beetween extreme carbon dioxide levels and neurodevelopment in premature infants.
METHODS: Preterm infants less than 1200 grams and smaller than 32 weeks of gestational age included and reviewed. Infants with a neurodeveleopmental assessment (MDI, mental development index, PDI, psychomotor development index) completed 24 months of corrected age and with an available laboratory data retrospectively evaluated. The differences between these first three pCO2 values were calculated and analysed. pCO2 level was found to be high if it was higher than 65 mmHg and low if was lower than 35 mmHg.
RESULTS: Mean birth weight was 924 ± 149 g, and mean gestational age was 27 ± 2.1 weeks.
In a multinomial logistic regression analysis (corrected for gestational age and birthweight), having a difference of 20 or more between pCO2 values of two different blood gas values, this has a risk for having a PDI or MDI less than 75, OR: 4.64 (1.58-13.6% 95 CI), (p = 0.005).


DISCUSSION AND CONCLUSION: We can say that low or too high partial carbon dioxide values in the blood gas and the difference between two different measurements is 20 or more is associated with neurodevelopmental impairment. Clinicans should be aware of very low and very high values of partial carbon dioxide pressures in blood gases, and avoid sudden fluctuations.

Keywords: neonate, preterm infant, partial carbondioxide levels, hypocarbia, hypercarbia, neurodevelopmental outcome


Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Hayriye Gozde Kanmaz Kutman, Zeynep Üstünyurt. The association between early partial carbondioxide levels and neurodevelopmental outcomes of very preterm infants. . 2019; 11(3): 164-170

Sorumlu Yazar: Fuat Emre Canpolat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (195 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale