Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerKanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulakta Yabancı Cisim Tanısıyla Tedavi Edilen Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: 93 Hastanın Analizi []
. 2018; 10(3): 128-131 | DOI: 10.5222/iksst.2018.22605  

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulakta Yabancı Cisim Tanısıyla Tedavi Edilen Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: 93 Hastanın Analizi

Taliye Çakabay, Murat Koçyiğit
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dış kulak yolu yabancı cisim şikayeti ile getirilen hastaların demografik özelliklerine göre yabancı cismlerin türleri ve sebep olduğu semptom ve komplikasyonların incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2016 tarihleri arasında DKY’da yabancı cisim tanısıyla tedavi edilen pediatrik hastaların yaş, cinsiyet, yabancı cisim türleri, başvuru semptomları, tedavi ve komplikasyonları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 93 çocuk hastanın en küçüğü 3, en büyüğü 11 olmak üzere, yaş ortalaması 4 ±2.1 55’i kız ve 38’i erkek olarak saptandı. Dış kulak yolunda en sık boncuk olduğu izlendi. En sık başvuru şekli olarak, ailelerin çocuklarda yabancı cismi görmesi ve tespiti olurken, en sık görülen semptomun kulak ağrısı olduğu belirlendi. Hastaların 51’inde sağ, 41’inde sol kulakta, 1 hastada ise her iki kulakta yabancı cisim saptandı. 5 hastada aynı kulakta birden fazla yabancı cisim saptandı. Hastalarımızın 51’nin yabancı cismi poliklinik şartlarında, 42 hastada ise ameliyathanede anestezi altında çıkarıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DKY yabancı cisimlerine yaklaşımda, çocuğun yaşı, yabancı cisimin türü belirleyici olup, uygun şekilde müdahale edilemediğinde komplikasyonlara yolaçabilir.

Anahtar Kelimeler: Dış Kulak, Kulak Kanalı, Yabancı Cisim, Çocuk


Retrospektif Analysis of Children Diagnosed with External Auditory Canal Foreign Bodies in Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital Otolaryngolgy Clinic: Evalation of 93 Cases

Taliye Çakabay, Murat Koçyiğit
Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital Otolaryngolgy Clinic

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigate the types and causes of foreign bodies and their complications according to the demographic characteristics of patients who were brought to the external ear canal by foreign body complaints.
METHODS: The pediatric patients that were given medical treatment in EEC between 2014 and 2016 were retrospectively analyzed in age, gender, kind of foreign body, symptoms of complaints, treatment and complications.
RESULTS: From 93 pediatric patients, it was identified that the youngest patient was 3, the eldest one was 11, the age range 4± 2.1, 55 of them were girls and 38 of them were boys. It is observed that there were mostly beads in the external ear canal. The parents mostly came by finding or seeing a foreign body and the most seen symptom was earache. A foreign body was identified in right ear of 51 and left ear of 41 patients and also both ears of 1 patient. It was identified that there were more than one foreign body in the same ear at 5 patients. The foreign body removal was occurred in 51 patients at polyclinic and 42 patients at operation room under general anesthesia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The external ear canal can lead to complications when approaching foreign bodies, the age of the child, the type of foreign body being decisive and can not be intervened properly.

Keywords: External Ear, Auditory Canal, Foreign Body, Child


Taliye Çakabay, Murat Koçyiğit. Retrospektif Analysis of Children Diagnosed with External Auditory Canal Foreign Bodies in Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital Otolaryngolgy Clinic: Evalation of 93 Cases. . 2018; 10(3): 128-131

Sorumlu Yazar: Taliye Çakabay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale