Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerMastalji Yakınması Olan Kırk Yaş Altındaki Kadınlarda Ultrason Bulguları ve Meme Kanseri Riski []
. 2019; 11(1): 19-26 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.21548  

Mastalji Yakınması Olan Kırk Yaş Altındaki Kadınlarda Ultrason Bulguları ve Meme Kanseri Riski

Semih Hot1, Zafer Unsal Coskun2, Aslı Ertürk3, Ömer Bender4, Özgür Yüzer1, Pınar Özay Nayır5, Orhan Yilmaz1, Ayhan Sarı6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
4İstanbul, Yeniyüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
6Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Silvan Dr Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme ağrısı genç kadınlar arasında çok yaygın bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, meme hastalıkları polikliniğine izole mastalji ile başvuran ve meme kanseri risk faktörü olmayan 40 yaşından küçük kadınlarda özellikle ultrasonografik bulgular ve meme kanseri riski hakkında mevcut literatür bilgilerinin yanı sıra ek ve spesifik veriler sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01/01/2011 ve 01/01/2015 tarihleri arasında kadınların ultrasonografik inceleme sonuçları ve meme kanseri tanısında ultrasonografinin katkısı retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 1066 hasta dahil edildi. Fokal mastaljisi olan 555 (% 52) kadın ve yaygın mastaljisi olan 511 (% 48) kadın vardı. Ultrasonogafi muayenesinde, her biri 30 yaşın üzerinde olan sadece 7 şüpheli vaka ortaya çıktı. Şüpheli kitleleri olan kadınların 6'sında fokal mastalji vardı ve kor biyopsiden sonra 3 olguya invaziv kanser teşhisi konuldu. Yaygın mastalji grubunda sadece 1 hastada şüpheli kitle vardı ve kor biyopside benign bir lezyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle meme kanseri risk faktörü olmayan ve sadece yaygın mastalji şikayeti olan 30 yaşından küçük kadınlarda dikkatli klinik muayene yeterli olabilir. Bununla birlikte, meme kanseri risk faktörü olmayan ve fokal mastalji dışında hiçbir şikayeti olmayan 30 yaşından büyük kadınlarda meme kanseri olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mastalji, Ultrasonografi, Meme Kanseri


Ultrasonographic Findings and Breast Cancer Risk in Women with Mastalgia Under 40 Years

Semih Hot1, Zafer Unsal Coskun2, Aslı Ertürk3, Ömer Bender4, Özgür Yüzer1, Pınar Özay Nayır5, Orhan Yilmaz1, Ayhan Sarı6
1University of Health Science, İstanbul, Okmeydanı Education Research Hospital, Department of Surgery.
2Giresun University Faculty of Medicine, Department of Radiology
3University of Health Science, İstanbul, Okmeydanı Education Research Hospital, Department of Radiology
4İstanbul, Yeni Yüzyıl University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.
5University of Health Science, İstanbul, Okmeydanı Education Research Hospital, Department of Pathology.
6Ministry of Health, Diyarbakır, Silvan Dr Yusuf Azizoğlu State Hospital, Department of Surgery.

INTRODUCTION: Breast pain is a very common condition among young women. The aim of this study is to provide supplementary and specific data especially in addition to available literature information about the ultrasonographic findings and breast cancer risk in women younger than 40 years who applied the breast out-patient clinic with isolated mastalgia, and had no breast cancer risk factor.
METHODS: Ultrasonography examination results of women between dates 01/01/2011 and 01/01/2015, and contribution of ultrasonography in diagnosing breast cancer were retrospectively evaluated.
RESULTS: A total of 1066 patients were included in the study. There were 555 (52%) women with focal and 511 (48%) women with diffuse mastalgia. US examination revealed only 7 suspicious cases, all of whom were over 30 years of age. Of women with suspicious masses, 6 had focal mastalgia, and invasive cancer was diagnosed in 3 of cases after core biopsy. In diffuse mastalgia group, there was a suspicious mass only in 1 patient, and core biopsy revealed a benign lesion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Careful clinical examination may be adequate especially in women younger than 30 years of age who have no breast cancer risk factor, and only diffuse mastalgia complaint. However, possibility of breast cancer should be considered in women older than 30 years even they have no breast cancer risk factor, and no complaint other than focal mastalgia.

Keywords: Mastalgia, Ultrasonography, Breast Cancer


Semih Hot, Zafer Unsal Coskun, Aslı Ertürk, Ömer Bender, Özgür Yüzer, Pınar Özay Nayır, Orhan Yilmaz, Ayhan Sarı. Ultrasonographic Findings and Breast Cancer Risk in Women with Mastalgia Under 40 Years. . 2019; 11(1): 19-26

Sorumlu Yazar: Semih Hot, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (48 kere görüntülendi)
 (304 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale