Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 1305 - 6715 | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerObstetrik ve Perinatolojik Girişimler ve ERAS []
. 2018; 10(1): 33-40 | DOI: 10.5222/iksst.2018.18894  

Obstetrik ve Perinatolojik Girişimler ve ERAS

İbrahim Polat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ERAS “Enhanced Recovery After Surgery”nin kısaltılmış hali olup, ERAS programları fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırma ve postoperatif sonuçları düzeltme amacı ile kanıta dayalı girişimlerin birlikte kullanıldığı perioperatif protokollerdir. Bu programlar multidisipliner ve multimodal girişimleri içermektedir. Amaç hastaların cerrahi stres tepkilerini azaltmak, postoperatif morbidite ve mortalite ile hastanede kalış süresini kısaltmak ve hastaların cerrahiye ilişkin algılamalarını olumlu yönde etkilemektir. Obstetrikte ve perinatolojide ERAS protokolü deyince, sezaryen şu an için ilk ve tek akla gelen cerrahi girişimdir. ERAS derneği tarafından planlı veya plansız sezaryenden 30-60 dk. öncesinden başlayıp, annenin taburcu olmasına kadar geçen süre için (preoperatif, intraoperatif, postoperatif) sezaryen doğumda ERAS konsensus önerileri ile bir ERAS rehberi oluşturulmuştur. ERAS komponentleri; ön bilgilendirmenin sağlanmasını, iyi perioperatif beslenmeyi ve hidrasyonu, minimal invazif cerrahi teknikleri, normotermiyi sağlama çabalarını, postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesini, idrar sondasının erken çıkarılmasını, postoperatif ağrının etkin bir şekilde tedavisini, hızlı mobilizasyonu ve multidisipiner bir ekip tarafından planlanan ve yönetilen koordine bir perioperatif bakımı kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ERAS, sezaryen, perioperatif bakım


Obstetric and Perinatologic Interventions and ERAS

İbrahim Polat
University of Health Science Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital

ERAS is an acronym for ‘Enhanced Recovery After Surgery’ is an evidence based program and consists of perioperative practice protocols to speed up the functional healing and postoperative outcomes. These programs include multidisciplinary and multimodal interventions. The aim is to reduce patients’ stress responses to surgery, postoperative morbidity and mortality, duration of hospitalization and to affect patients’ perceptions of surgery in a positive way. When the ERAS protocol is mentioned in obstetric and perinatology, C-section is the first and the only conceivable surgical intervention. Starting from 30-60 minutes before an elective or an emergency C-section and until the patient’s discharge (including preoperative, intraoperative and postoperative care), ERAS Society has published clinical practice guidelines based on ERAS expert consensus. ERAS protocols include preoperative information and counseling, early enteral feeding, postoperative fluid management, minimal invasive surgical techniques, maintenance of normothermia, prevention of postoperative nausea and vomiting, early removal of urinary catheter, efficient management of postoperative pain, early mobilization and covers a coordinated perioperative care that is planned and managed by a multidisciplinary team.

Keywords: ERAS, cesarean, perioperative care


İbrahim Polat. Obstetric and Perinatologic Interventions and ERAS. . 2018; 10(1): 33-40

Sorumlu Yazar: İbrahim Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale