Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerTransrektal Prostat Biyopsisi Proflaksisinde Siprofloksasin ile Sefiksim-Klavulonik Asit Tedavisinin Karşılaştırılması []
. 2019; 11(1): 13-18 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.18291  

Transrektal Prostat Biyopsisi Proflaksisinde Siprofloksasin ile Sefiksim-Klavulonik Asit Tedavisinin Karşılaştırılması

Gökhun Özmerdiven1, Erhan Erdoğan2, Erçin Altıok2
1İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, TRUS-PB sonrası oluşabilecek enfeksiyöz oluşumu önlemede, oral kullanılan 500 mg siprofloksasin ile 400 mg sefiksim-125 mg klavulonik asit kombinasyonunun etkinliğini retrospektif olarak karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2014 ve ocak 2016 tarihleri arasında prostat kanseri teşhisi amaçlı 12 kor TRUS-PB uygulanan 276 hasta değerlendirmeye alındı. Birinci gruptaki hastalara işlemden 2 gün öncesinden 500 mgr siprofloksasin günde iki doz, ikinci gruba işlemden 2 gün önceden 400 mgr sefiksim 125 mgr klavulonik asit kombinasyonu günde tek doz olarak oral başlandı ve işlemden 3 gün sonrasına kadar devam edildi. Her iki gruba da işlemden 1 gün öncesi ve işlem sonrası 10.günde tam idrar incelemesi ve idrar kültürü analizi yapıldı. Her iki grup işlem sonrası gelişen enfeksiyon ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: 1. gruptaki hastaların ortalama yaşı 62.5, ikinci grupta 63.4 izlendi. Ortalama PSA seviyesi 1. grupta 12.3 ng/dl, 2. grupta 11.4 izlendi. Ortalama prostat hacmi 1. grupta 45.3 ml, 2. grupta 48.5 ml izlendi. 1. gruptaki hastalardan 12 tanesinde idrar yolu enfeksiyonu gelişirken, 2. grupta 10 hastada izlendi. 1. grupta 1 hastada yüksek ateş gelişirken. 2. grupta 2 hastada gelişti. Her iki grupta da işlem sonrası enfeksiyon ve komplikasyon gelişimi açısından istatistiksel fark gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TRUS-PB sonrası enfeksiyöz komplikasyonları önlemede kullanılan siprofloksasin ve sefiksim-klavulonik asit kombinasyonu etkin rejimlerdir. Son yıllarda artan antibiyotik direnci seçimin belirliyicisi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: prostat biyopsi, profilaksi, üriner system enfeksiyonu


Comparison of Ciprofloxacin with a Combination of Cefixime-Clavulanic Acid Treatment in the Prophylaxis of Transrectal Prostate Biopsy

Gökhun Özmerdiven1, Erhan Erdoğan2, Erçin Altıok2
1Department of Urology, Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey
2University of Heath Science, Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to compare the efficacy of 500 mg ciprofloxacin and combination of 400mg cefixim and 125mg clavulonic acid to prevent infections and complications after TRUS-PB retrospectively in this study.
METHODS: We evaluated 276 patients who underwent prostate biopsy between March 2014 and January 2016. First group of patients were given ciprofloxacin twice daily two days before the procedure and the second group of patients were given combination of 400mg cefixim and 125mg clavulonic acid once a day, two days before the procedure and these drugs were continued 3 days after the procedure. Both groups were analyzed with uranalysis and urine culture one day before and 10 days after procedure. Both groups were compared in terms of postoperative infections and complications.
RESULTS: Mean age of the patients was 62.5 years in group 1, 63.4 years in group 2. Mean PSA level was 12.3 ng/dL, 11.4 ng/dL in group 2. Mean prostate volume was 45.3 cm3 in group 1, 48.5 cm3 in group 2. Urine culture positive was observed in 12 patients of group 1 and in 10 patients of group 2. High fever with urine culture positivity was observed in 1 patient of group 1 and in 2 patients of group 2. There was no statistically difference between groups in terms of postoperative infections and complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ciprofloxacin and combination of cefixime-clavulonic acid are effective regimens for the prevention of postoperative infectious complications after TRUS-PB. Increasing antibiotic resistance in recent years will be determinant of the choice.

Keywords: prostate biyopsy, prophylaxis, urinary tract infection


Gökhun Özmerdiven, Erhan Erdoğan, Erçin Altıok. Comparison of Ciprofloxacin with a Combination of Cefixime-Clavulanic Acid Treatment in the Prophylaxis of Transrectal Prostate Biopsy. . 2019; 11(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Gökhun Özmerdiven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (11 kere görüntülendi)
 (370 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale