Cilt No : 8 | Sayı : 3 | Yıl : 2016ISSN 2148 - 273X

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Laboratuvar Bulguları
Laboratory Manifestations of Infectious Diseases
Hüsem Hatipoğlu, Serdar Erkal, Serdar Türkmen, Nuri Engerek, Keramettin Kurt, Rengin Şiraneci
IKSST 2011; 3 - 1 | Sayfalar 5 - 11 (4537 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu: Çocuklarda En Sık Safrasız Kusma Nedeni
Infantile Hypertrophic Pylor Stenosis: The Most Common Cause of Bile-Free Vomiting in Children
Bahattin Aydoğdu, Serdar Sander, Oyhan Demirali, Ünal Güvenç, Cemile Beşik Başdaş, Zahit Mahmut, Mehmet Özgür Kuzdan, Gülay Aydın Tireli
doi: 10.5222/JOPP.2012.069  IKSST 2012; 4 - 2 | Sayfalar 69 - 73 (3405 kere görüntülendi)

3.
Trizomi 18 ve 13 olgularında ultrasonografi bulguları
Sonographic features in cases with trisomy 18 and 13
Yusuf Olgaç, Emel Asar Canaz, İbrahim Polat, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2012.106  IKSST 2012; 4 - 3 | Sayfalar 106 - 113 (2173 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Hirschsprung hastalığının eşlik ettiği bir sendrom: Mowat-Wilson sendromu
Mowat-Wilson sydrome with hirschsprung disease: a case report
Ünal Güvenç, Gülay Aydın Tireli, Oyhan Demirali, Serdar Kale, Serdar M.h. Sander
IKSST 2011; 3 - 3 | Sayfalar 150 - 152 (1763 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne GnRH antagonist İlavesinin Etkileri
The effects of addition of GnRH antagonist in İnfertile Patients Who were Treated with Gonadotrophin
İbrahim Polat, Alida Hasbajrami, Gonca Yıldırım, Volkan Ülker, Vuslat Lale Bakır, İsmet Alkış, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2012.001  IKSST 2012; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (1628 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Prematüre bebeklerde tiroid fonksiyonları
Thyroid function in preterm newborns
Sultan Kavuncuoğlu, Tutku Özdoğan
IKSST 2011; 3 - 2 | Sayfalar 49 - 54 (1576 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Sünnet komplikasyonlarında klinik deneyimimiz
Clinical experience in the complications of circumcision
Bahattin Aydoğdu, Gülay Aydın Tireli, Oyhan Demirali, Ünal Güvenç, Cemile Beşik Başdaş, Serdar Sander
IKSST 2011; 3 - 2 | Sayfalar 64 - 67 (1535 kere görüntülendi)

8.
Çocukİdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Gram Negative Bacteria Isolated From Pediatric Urine Samples And Their Antibiotic Susceptibility
Kamuran Ziyaretli Şanlı, Özden Türel, Nevin Hatipoğlu, Alev Yılmaz, Rengin Şiraneci
IKSST 2011; 3 - 1 | Sayfalar 27 - 34 (1490 kere görüntülendi)

9.
TOT Operasyonları Sonrası Vaginal Mesh Erozyonları
Vaginal Mesh Erosions After TOT Operations
Cüneyt Eftal Taner, İlkan Kayar, Yasemin Göklü, Gülin Okay
IKSST 2011; 3 - 3 | Sayfalar 118 - 121 (1463 kere görüntülendi)

10.
Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması
The Comparison of Type and Properties of Delivery Between Health Workers and Non Health Workers.
Alpaslan Akyol, Şebnem Gönen Yağcı, Ali İsmet Tekirdağ
IKSST 2011; 3 - 2 | Sayfalar 55 - 63 (1417 kere görüntülendi)

11.
Artmış maternal serum human koryonik gonadotropin düzeyleri saptanan olgularda gebelik sonuçları
Pregnancy outcomes in women with elevated maternal serum human chorionic gonadotropin
Gökhan Yıldırım, Ali Gedikbaşı, Fatma Nurgül Aktaş, Ahmet Gül, Ahmet Gülkılık
IKSST 2011; 3 - 1 | Sayfalar 12 - 17 (1326 kere görüntülendi)

12.
Süt Çocukluğu Dönemindeki Akut Gastroenteritlerde Etiyolojik ve Epidemiyolojik Faktörler
Etiologic and Epidemiologic Factors in Acute Gastroenteritis of Infants
Erdal Adal, Diğdem Bezen, Zerrin Önal, Hasan Önal
IKSST 2011; 3 - 1 | Sayfalar 35 - 40 (1270 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Huzursuzluk ve baş tutamama yakınması ile başvuran hastada nadir bir lökodistrofi nedeni: Canavan hastalığı: Olgu sunumu
A patient admitted with complaint of irritability and lack of head control a rare cause of leukodystrophy Canavan Disease: A case report
İhsan Kafadar, Burcu Tufan Taş, Betül Aydın Kılıç
doi: 10.5222/JOPP.2012.138  IKSST 2012; 4 - 3 | Sayfalar 138 - 143 (1209 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
14.
Diabetik Anne Çocuklarında Morbidite
Morbidity In Infants of Diabetic Mothers
Nalan Karabayır, Cüneyt Atalay, Erdal Adal, Hasan Önal
IKSST 2011; 3 - 3 | Sayfalar 139 - 146 (1181 kere görüntülendi)

DERLEME
15.
Çocuklarda influenza enfeksiyonları
Influenza infection in children
Selim ÖNCEL
IKSST 2011; 3 - 3 | Sayfalar 101 - 110 (1165 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
16.
Ağır Preeklampsideki Proteinüri Maternal ve Perinatal Sonuçları Etkiler mi?
Does Proteinuria In Severe Pre-eclampsia Affect Maternal and Perinatal Outcomes?
Alpaslan Akyol, Demet Çakmak, Ali İsmet Tekirdağ
IKSST 2011; 3 - 3 | Sayfalar 111 - 117 (1147 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Sebosefali ile İlişkili Alobar Holoprozensefali Olgusu
A case of alobar holoprosencephaly associated with cebocephaly
Sinan Hasan Uslu, Ümran Çetinçelik
IKSST 2011; 3 - 2 | Sayfalar 90 - 94 (1124 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Çocukluk Çağı Afebril Konvülsiyonlarında Geçici Periferik Lökositozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Temporary Peripheral Leukocytosis in Non-febril Convulsions of Childhood
Erdal Adal, Emre Akkelle, Hasan Önal, Metin Aydoğan, Gülseren Arslan, Hüseyin Aldemir
IKSST 2011; 3 - 1 | Sayfalar 18 - 21 (1116 kere görüntülendi)

19.
Primer enürezis nokturnalı hastaların ve annelerinin depresyon ölçekleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of depression scales in children with primary nocturnal enuresis and their mothers
Mustafa Sahtiyancı, Gönül Aydoğan, Alev Yılmaz, Nilüfer Alçalar, Erkut Öztürk, Aysel Kıyak, Burcu Türk, Ayşegül Aktalay
IKSST 2011; 3 - 3 | Sayfalar 122 - 128 (1091 kere görüntülendi)

20.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan kültür pozitif sepsisli olguların sıklık, etiyolojik faktörler, etken mikroorganizmalar ve antibiyotik direnci yönünden incelenmesi
Evaluation of culture positive sepsis cases in our neonatal intensive care unit according to rate, etiologic factors, responsible microorganisms and antibiotic resistance
Sultan Kavuncuoğlu, Selcen Kazancı, Hayrettin Yıldız, Esin Aldemir, Özden Türel, Mehmet Ramoğlu
IKSST 2011; 3 - 3 | Sayfalar 129 - 138 (1067 kere görüntülendi)

Copyright © 2017 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale