Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus
Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
doi: 10.5222/iksst.2016.001   2016; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 9

2.
Ototoksik İlaçlar ve İç Kulağa Etkileri
Ototoxic Drugs and Their Effect to Inner Ear
Murat Kocyigit
doi: 10.5222/iksst.2017.091   2017; 9 - 3 | Sayfalar 91 - 95

ARAŞTIRMA
3.
Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosel: 27 yıllık deneyim
27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele
Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.015   2016; 8 - 1 | Sayfalar 15 - 19

DERLEME
4.
Postpartum kanamanın önlenmesi ve yönetimi
The prevention and management of postpartum hemorrhage
Başak Kaya, Salim Sezer
doi: 10.5222/iksst.2017.079   2017; 9 - 2 | Sayfalar 79 - 85

ARAŞTIRMA
5.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience
Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun
doi: 10.5222/iksst.2016.075   2016; 8 - 2 | Sayfalar 75 - 80

OLGU SUNUMU
6.
Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu
A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma
Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
doi: 10.5222/iksst.2016.111   2016; 8 - 2 | Sayfalar 111 - 113

DERLEME
7.
Çocuklarda Vertigoya Yaklaşım
Management of vertigo in children
Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar
doi: 10.5222/iksst.2016.010   2016; 8 - 1 | Sayfalar 10 - 14

8.
Otitis media, sınıflandırma ve tedaviye yaklaşım prensipleri
Otitis media, classification and treatment features
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin, Taliye Çakabay
doi: 10.5222/iksst.2016.065   2016; 8 - 2 | Sayfalar 65 - 70

9.
Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi
Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT)
Ümit Savaşçı, İsmail Yaşar Avcı
doi: 10.5222/iksst.2016.125   2016; 8 - 3 | Sayfalar 125 - 134

ARAŞTIRMA
10.
Kliniğimizin CVS Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık
Results And Experience Of In Our Clinic: Three Year Analysis
Efser Öztaş, Sibel Özler, Abdullatif Bakır, İpek Savaşçıoğlu Keskin, Dilek Uygur
doi: 10.5222/iksst.2016.081   2016; 8 - 2 | Sayfalar 81 - 87

11.
Yutulan Yabancı Cisimlerin Oluşturduğu Gastrointestinal Cerrahi Sorunlar
Formed of ingested foreign bodies Gastrointestinal Surgery Problems
Seyithan Özaydın, Meltem Erol, Süleyman Çelebi, Cemile Başdaş, Ünal Güvenç, Birgül Karaaslan, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.106   2016; 8 - 2 | Sayfalar 106 - 110

DERLEME
12.
Böbrek Biyobelirteçleri: Derleme
Renal Biomarkers: Review
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Enver Özdemir
doi: 10.5222/iksst.2016.071   2016; 8 - 2 | Sayfalar 71 - 74

OLGU SUNUMU
13.
İlk trimesterde tanı alan İniensefali olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi
An iniencephaly case diagnosed in the first trimester and review of the literature
Kerem Doğa Seçkin, Pınar Kadiroğulları, Burak Yücel, Onur Karaaslan, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/iksst.2016.061   2016; 8 - 1 | Sayfalar 61 - 64

14.
Memenin çoklu nüks gösteren ekstraplevral malign soliter fibröz tümörü: Olgu sunumu ve literatür taraması
Multi-recurring extraplueural malign solitary fibrous tumor of breast: A case report and review of the literature
Mehmet Velidedeoğlu, Fahrettin Kılıç, Server Sezgin Uludağ, Akif Enes Arıkan, Osman Şimşek, Ezel Ersen, Emre Yener, Ertuğrul Gazioğlu
doi: 10.5222/iksst.2016.052   2016; 8 - 1 | Sayfalar 52 - 57

ARAŞTIRMA
15.
Jinekolojik ve Obstetrik Komplikasyonlarda Açık Karın Uygulamaları: Tek Cerrah, Tek Merkez
Open Abdominal Procedures in Gynecological and Obstetrical Complications: Single Surgeon and Single Center
Suat Can Ulukent
doi: 10.5222/iksst.2016.159   2016; 8 - 3 | Sayfalar 159 - 166

16.
Non-ST elevasyonlu myokard infarktüslü hastalarda myokard performans indeksi ve ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki
The relationship between myokard performance index and ejection fraction in patients with non-ST elevation myokardial infarction
Samet Sayılan, Yıldız Okuturlar, Mehmet Burak Aktuğlu, Kazım Korkmaz, Bülent Demir, Aylin Aydın
doi: 10.5222/iksst.2016.035   2016; 8 - 1 | Sayfalar 35 - 40

OLGU SUNUMU
17.
Ektopik Yerleşimli Sol Torsiyone Atrofik Testis: Olgu Sunumu
Torsion of a Left Atrophic Ectopic Testis
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Mehmet Yazıcı, Enver Özdemir, Mehmet Nuri Güneş, Erçin Altıok, Erhan Erdoğan
doi: 10.5222/iksst.2016.167   2016; 8 - 3 | Sayfalar 167 - 169

18.
Kesici-Delici Alet İle Oluşan Servikal Omurilik Hasarı: Olgu Sunumu
Cervical Cord Injury With Sharp Device: A Case Report
Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Erhan Emel
doi: 10.5222/iksst.2016.045   2016; 8 - 1 | Sayfalar 45 - 47

ARAŞTIRMA
19.
Over veya adneksiyel torsiyon nedeniyle tedavi edilen 19 olgunun retrospektif analizi
Retrospective analysis of 19 patients with ovarian or adnexal torsion
Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ
doi: 10.5222/iksst.2017.023   2017; 9 - 1 | Sayfalar 23 - 29

OLGU SUNUMU
20.
Tiroid Medullar Karsinomlu Ağır Hemofili A Tanılı Hastaya Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
The anesthetic approach for thyroid medullary carcinoma patient with severe hemophilia a diagnosis: Case report
Serdar Demirgan, Başak Kutluyurdu, Abdullah Tolga Şitilci, Mehmet Salih Sevdi, Tolga Totoz, Kerem Erkalp
doi: 10.5222/iksst.2016.048   2016; 8 - 1 | Sayfalar 48 - 51

Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale