Cilt No : 9 | Sayı : 1 | Yıl : 2017ISSN 2148 - 273X

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus
Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
doi: 10.5222/iksst.2016.001  IKSST 2016; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (1101 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
İkinci Trimester Plasenta Lokalizasyonunun Gebelik Sonuçlarına Etkisi
Second Trimester Placental Location: Effects of Pregnancy Outcomes
Nadiye Köroğlu, Sinem Sudolmuş, Hatice Ölmez, Aysun Fendal Tunca, Ahmet Gülkılık, Gonca Yetkin Yıldırım
doi: 10.5222/JOPP.2013.070  IKSST 2013; 5 - 2 | Sayfalar 70 - 75 (1055 kere görüntülendi)

3.
Prematüre Bebeklerde Önemli Bir Morbidite Nedeni; Nekrotizan Enterokolit: Dokuz Yıllık Çalışmanın Sonuçları
Necrotizing Enterocolitis; An Important Morbidity In Premature Infants: Results of An 9 Year Study
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir, Nida Çelik, Ferhan Çetindağ, Serdar Sander, Müge Payaslı, Sibel Özbek
doi: 10.5222/JOPP.2013.013  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (1045 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Otitis media, sınıflandırma ve tedaviye yaklaşım prensipleri
Otitis media, classification and treatment features
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin, Taliye Çakabay
doi: 10.5222/iksst.2016.065  IKSST 2016; 8 - 2 | Sayfalar 65 - 70 (1033 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Fizyolojik olarak immatur yenidogan kalcalarinin (Type IIa(+)) kontrol kalca ultrasonografileri hangi sıklıkta yapılmalı
How often should we do hip ultrasonography follow up in physiologically immature(Type IIa(+)) newborn hips
Ali Er, Hiclal Burçin Ünlü, Gökhan Polat, Nilüfer Anadol, Işın Ceylan, Orhan Korkmaz
doi: 10.5222/JOPP.2013.032  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 32 - 36 (1018 kere görüntülendi)

6.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience
Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun
doi: 10.5222/iksst.2016.075  IKSST 2016; 8 - 2 | Sayfalar 75 - 80 (980 kere görüntülendi)

7.
Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosel: 27 yıllık deneyim
27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele
Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.015  IKSST 2016; 8 - 1 | Sayfalar 15 - 19 (970 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Pelvik Organ Prolapsusu; Anatomik Temeller ve Cerrahi Yaklaşım
Pelvic Organ Prolapse; Anatomic Fundamentals and Surgical Management
Emel Canaz, Hasan Cemal Ark, İsmet Alkış, Ağahan Han, Hatice Ölmez
doi: 10.5222/JOPP.2013.047  IKSST 2013; 5 - 2 | Sayfalar 47 - 61 (953 kere görüntülendi)

9.
Gebelikte Parvovirus B 19 Enfeksiyonu: Klinik Seyir ve Prognoz
Parvovirus B19 infection during pregnancy: Clinical course and prognosis
Mustafa Kara, Mehmet Balcı, Ömer Erkan Yapça, Neziha Yılmaz
doi: 10.5222/JOPP.2013.001  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (878 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
10.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diabet Sıklığı
The Prevelance of Gestational Diabetes Mellitus In Pregnant Women Who Administered to İstanbul Teaching and Research Hospital Obstetric and Gynecology Department
Ramazan Özyurt, Osman Aşıcıoğlu, Tamer Gültekin, Kemal Güngördük, Birtan Boran
doi: 10.5222/JOPP.2013.007  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (808 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Sezeryan Skar Gebeliği: İki Olgu Sunumu
Cesarean Scar Pregnancy: Two Case Reports
Ahmet Şahbaz, İbrahim Polat, İsmet Alkış, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2013.094  IKSST 2013; 5 - 2 | Sayfalar 94 - 96 (752 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
12.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Pelvipedal Casting and Titanium Elastic Nailing After Traction in the Treatment of Pediatric Femur Diaphysis Fractures
Gökhan Polat, Hasan Hüseyin Ceylan, Mehmet Erdil, Kerem Bilsel, Necdet Demir, Nejat Tunçer, Gökçer Uzer
doi: 10.5222/JOPP.2013.089  IKSST 2013; 5 - 2 | Sayfalar 89 - 93 (725 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Atletik Performans, Genetik ve Gen Dopingi
Atletic Performance, Genetics and Gene Doping
Korkut Ulucan, Ece Sena Topal, Batu Kaan Aksulu, Bugra Yaman, İsmail Can Ciftci, Türker Bıyıklı
doi: 10.5222/iksst.2015.058  IKSST 2015; 7 - 2 | Sayfalar 58 - 62 (700 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
14.
İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İnduksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi
The Effects of Ovulation Induction with Recombinant FSH and Urinary FSH to the Pregnancy Outcomes in Intrauterine Insemination Cycles
Ali Ekiz, İbrahim Polat, Gonca Yıldırım, Naile Gökçe Akagündüz, İsmet Alkış, Volkan Ülker, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2013.062  IKSST 2013; 5 - 2 | Sayfalar 62 - 69 (672 kere görüntülendi)

15.
Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız
Our Early Term Surgical Treatment Results in Pediatric Gartland Type 3 Supracondylar Humerus Fractures
Mehmet Erdil, Hasan Hüseyin Ceylan, Necdet Demir, Nuh Mehmet Elmadağ, Kerem Bilsel, Gökhan Polat
doi: 10.5222/JOPP.2013.027  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 27 - 31 (667 kere görüntülendi)

16.
Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Computed tomography findings of pulmonary tuberculosis in childhood
Işın Ceylan, Ali Er, Canan Kuzdan, Canan Akman, Hiclal Burçin Ünlü, Rengin Şiraneci
doi: 10.5222/JOPP.2013.021  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 21 - 26 (665 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Erken Epileptik Cerrahinin Hatırlanması Gereken Nadir Bir Epilepsi Nedeni Sturge Weber Sendromu: Olgu Sunumu
Remember Early Surgery In Epileptic To A Rare Cause Of Epilepsy Sturge Weber Syndrome: A Case Report
İhsan Kafadar, Burcu Tufan Taş, Begüm Zeren, Yelda Türkmenoğlu, Servet Erdal Adal
doi: 10.5222/JOPP.2013.037  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 37 - 42 (648 kere görüntülendi)

18.
Overin nadir görülen benign tümörü: Sklerozan stromal tümör olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi
A rare benign tumor of the ovary: A case of sclerosing stromal tumor and review of the literature
Selma Erdoğan Düzcü, Yılmaz Tosyalı, Mihriban Gürbüzel, Ahmet Çetin
doi: 10.5222/JOPP.2013.043  IKSST 2013; 5 - 1 | Sayfalar 43 - 46 (619 kere görüntülendi)

19.
İlk trimesterde tanı alan İniensefali olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi
An iniencephaly case diagnosed in the first trimester and review of the literature
Kerem Doğa Seçkin, Pınar Kadiroğulları, Burak Yücel, Onur Karaaslan, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/iksst.2016.061  IKSST 2016; 8 - 1 | Sayfalar 61 - 64 (589 kere görüntülendi)

20.
Memenin çoklu nüks gösteren ekstraplevral malign soliter fibröz tümörü: Olgu sunumu ve literatür taraması
Multi-recurring extraplueural malign solitary fibrous tumor of breast: A case report and review of the literature
Mehmet Velidedeoğlu, Fahrettin Kılıç, Server Sezgin Uludağ, Akif Enes Arıkan, Osman Şimşek, Ezel Ersen, Emre Yener, Ertuğrul Gazioğlu
doi: 10.5222/iksst.2016.052  IKSST 2016; 8 - 1 | Sayfalar 52 - 57 (573 kere görüntülendi)

Copyright © 2017 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale