Cilt No : 9 | Sayı : 3 | Yıl : 2017ISSN 2148 - 273X

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus
Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
doi: 10.5222/iksst.2016.001   2016; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (1939 kere görüntülendi)

2.
Otitis media, sınıflandırma ve tedaviye yaklaşım prensipleri
Otitis media, classification and treatment features
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin, Taliye Çakabay
doi: 10.5222/iksst.2016.065   2016; 8 - 2 | Sayfalar 65 - 70 (1918 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience
Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun
doi: 10.5222/iksst.2016.075   2016; 8 - 2 | Sayfalar 75 - 80 (1750 kere görüntülendi)

4.
Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosel: 27 yıllık deneyim
27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele
Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.015   2016; 8 - 1 | Sayfalar 15 - 19 (1674 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu
A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma
Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
doi: 10.5222/iksst.2016.111   2016; 8 - 2 | Sayfalar 111 - 113 (1020 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Çocuklarda Vertigoya Yaklaşım
Management of vertigo in children
Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar
doi: 10.5222/iksst.2016.010   2016; 8 - 1 | Sayfalar 10 - 14 (953 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
İlk trimesterde tanı alan İniensefali olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi
An iniencephaly case diagnosed in the first trimester and review of the literature
Kerem Doğa Seçkin, Pınar Kadiroğulları, Burak Yücel, Onur Karaaslan, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/iksst.2016.061   2016; 8 - 1 | Sayfalar 61 - 64 (908 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
Kliniğimizin CVS Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık
Results And Experience Of In Our Clinic: Three Year Analysis
Efser Öztaş, Sibel Özler, Abdullatif Bakır, İpek Savaşçıoğlu Keskin, Dilek Uygur
doi: 10.5222/iksst.2016.081   2016; 8 - 2 | Sayfalar 81 - 87 (835 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Memenin çoklu nüks gösteren ekstraplevral malign soliter fibröz tümörü: Olgu sunumu ve literatür taraması
Multi-recurring extraplueural malign solitary fibrous tumor of breast: A case report and review of the literature
Mehmet Velidedeoğlu, Fahrettin Kılıç, Server Sezgin Uludağ, Akif Enes Arıkan, Osman Şimşek, Ezel Ersen, Emre Yener, Ertuğrul Gazioğlu
doi: 10.5222/iksst.2016.052   2016; 8 - 1 | Sayfalar 52 - 57 (802 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
10.
Jinekolojik ve Obstetrik Komplikasyonlarda Açık Karın Uygulamaları: Tek Cerrah, Tek Merkez
Open Abdominal Procedures in Gynecological and Obstetrical Complications: Single Surgeon and Single Center
Suat Can Ulukent
doi: 10.5222/iksst.2016.159   2016; 8 - 3 | Sayfalar 159 - 166 (781 kere görüntülendi)

11.
Non-ST elevasyonlu myokard infarktüslü hastalarda myokard performans indeksi ve ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki
The relationship between myokard performance index and ejection fraction in patients with non-ST elevation myokardial infarction
Samet Sayılan, Yıldız Okuturlar, Mehmet Burak Aktuğlu, Kazım Korkmaz, Bülent Demir, Aylin Aydın
doi: 10.5222/iksst.2016.035   2016; 8 - 1 | Sayfalar 35 - 40 (776 kere görüntülendi)

12.
Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) ve Serbest Human Koryonik Gonadotropin (ß-HCG) değerlerinin Gebelik Komplikasyonlarını Öngörmedeki Yeri
Role of Pregnancy Associated Plasma Protein (PAPP-A) and Free Human Chorionic Gonadotropin (B-HCG) in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes
Ahmet Yıldız, Fatih Şahin
doi: 10.5222/iksst.2016.020   2016; 8 - 1 | Sayfalar 20 - 29 (772 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Kesici-Delici Alet İle Oluşan Servikal Omurilik Hasarı: Olgu Sunumu
Cervical Cord Injury With Sharp Device: A Case Report
Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Erhan Emel
doi: 10.5222/iksst.2016.045   2016; 8 - 1 | Sayfalar 45 - 47 (768 kere görüntülendi)

14.
Tiroid Medullar Karsinomlu Ağır Hemofili A Tanılı Hastaya Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
The anesthetic approach for thyroid medullary carcinoma patient with severe hemophilia a diagnosis: Case report
Serdar Demirgan, Başak Kutluyurdu, Abdullah Tolga Şitilci, Mehmet Salih Sevdi, Tolga Totoz, Kerem Erkalp
doi: 10.5222/iksst.2016.048   2016; 8 - 1 | Sayfalar 48 - 51 (735 kere görüntülendi)

15.
Panretinal Fotokoagulasyon Sonrası Gelişen Diyabetik Papillopatinin İntravitreal Ranibizumab ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Diabetic Papillopathy After Panretinal Photocoagulation Treatment With İntravitreal Ranibizumab: A Case Report
Ahmet Ekizoğlu, Nihat Sayın, Mehmet Erdoğan, Sadık Etka Bayramoğlu, Dilbade Yıldız Ekinci
doi: 10.5222/iksst.2016.102   2016; 8 - 2 | Sayfalar 102 - 105 (713 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Böbrek Biyobelirteçleri: Derleme
Renal Biomarkers: Review
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Enver Özdemir
doi: 10.5222/iksst.2016.071   2016; 8 - 2 | Sayfalar 71 - 74 (700 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Deksametazon Kullanımına Bağlı Geri Dönüşümlü Hipertrofik Kardiyomiyopati: Olgu sunumu
Dexamethasone Related Reversible Hypertrophic Cardiomyopathy: A Case Report
Yasin Söylemez, Helen Bornaun, Gonca Keskindemirci, Kazım Öztarhan, Emel Karaoğlan, Hüseyiin Aldemir
doi: 10.5222/iksst.2016.058   2016; 8 - 1 | Sayfalar 58 - 60 (651 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi
Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT)
Ümit Savaşçı, İsmail Yaşar Avcı
doi: 10.5222/iksst.2016.125   2016; 8 - 3 | Sayfalar 125 - 134 (646 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Retinal distrofili hastada Senior Loken Sendromu
Retinal dystrophy patient Senior Loken Syndrome
Aysun Boğa, Özgür Okumuş, Mehmet Karacı, Adem Yaşar, Sibel Toksoy, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/iksst.2017.047   2017; 9 - 1 | Sayfalar 47 - 50 (644 kere görüntülendi)

20.
İnkomplet mesane ve total Hindgut duplikasyonu: nadir bir olgu
Incomplete bladder duplication with total Hindgut duplication: a rare case
Süleyman Çelebi, Özgür Kuzdan, Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Cemile Beşik Başdaş, İpek Yıldız Özaydın, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.041   2016; 8 - 1 | Sayfalar 41 - 44 (623 kere görüntülendi)

Copyright © 2018 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale