Volume : 11 | İssue : 1 | Year : 2019ISSN 2148 - 273X

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print
Torsion of a Left Atrophic Ectopic Testis []
. 2016; 8(3): 167-169 | DOI: 10.5222/iksst.2016.167  

Torsion of a Left Atrophic Ectopic Testis

Hüseyin Koçan1, Şiir Yıldırım2, Mehmet Yazıcı3, Enver Özdemir1, Mehmet Nuri Güneş1, Erçin Altıok1, Erhan Erdoğan1
1Department Of Urology, Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Andrology Laboratory, Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Pediatric Surgery, Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Although the most common genital anomaly seen in childhood is undescended testicle, ectopic testis is quiet rare. The main purpose in the treatment of these patients is to eliminate the damage associated with thermal effects, the exposure to further trauma, the susceptibility to infertility and the psychological impact on the patient of undescended testicle.

Keywords: ectopic testis, torsion, treatment


Ektopik Yerleşimli Sol Torsiyone Atrofik Testis: Olgu Sunumu

Hüseyin Koçan1, Şiir Yıldırım2, Mehmet Yazıcı3, Enver Özdemir1, Mehmet Nuri Güneş1, Erçin Altıok1, Erhan Erdoğan1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Androloji Laboratuvarı, İstanbul
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Çocukluk döneminin en sık görülen genital anomalisi inmemiş testis olmasına rağmen, ektopik yerleşimli testis oldukça nadirdir. Bu hastaların tedavisinde asıl amaç; inmemiş testislerde ısı etkisi ile görülen hasarı, daha fazla travmaya maruziyeti, infertiliteye yatkınlığı ve inmemiş testisin hastada yaratacağı psikolojik etkiyi ortadan kaldırmaktır.

Anahtar Kelimeler: ektopik testis, torsiyon, tedavi


Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Mehmet Yazıcı, Enver Özdemir, Mehmet Nuri Güneş, Erçin Altıok, Erhan Erdoğan. Torsion of a Left Atrophic Ectopic Testis. . 2016; 8(3): 167-169

Corresponding Author: Hüseyin Koçan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale